Świadczymy usługi w zakresie:

 • » mapy do celów projektowych
 • » mapy do celów prawnych
 • » podział nieruchomości
 • » wznowienie granic nieruchomości
 • » wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych oraz urządzeń podziemnych
 • » geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych wraz z przyłączami
 • » pomiary wysokościowe (niwelacja precyzyjna)
 • » pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • » kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
 • » obliczanie / pomiar powierzchni użytkowej
 • » niestandardowe pomiary geodezyjne

665 217 587

inż. Karolina Kaszuba

724 540 575

mgr Wojciech Kujawski

geodezja@geofort.pl